Краснореченский ДОО "Ай-толкун" Ысык-Атинский район

Биз балдардын келечеги үчүн таалим тарбия берүүдөн чарчабайбыз!

Новости

[video width="640" height="352" mp4="https://aitolkun.balabakcha.kg/wp-content/uploads/sites/245/2023/03/vid-20230317-wa0055.mp4"][/video]   [video width="640" height="352" mp4="https://aitolkun.balabakcha.kg/wp-content/uploads/sites/245/2023/03/vid-20230306-wa0047.mp4"][/video] [video width="640" height="352" mp4="https://aitolkun.balabakcha.kg/wp-content/uploads/sites/245/2023/03/vid-20230306-wa0120.mp4"][/video]
[video width="640" height="352" mp4="https://aitolkun.balabakcha.kg/wp-content/uploads/sites/245/2023/01/vid-20221223-wa0121.mp4"][/video] [video width="640" height="352" mp4="https://aitolkun.balabakcha.kg/wp-content/uploads/sites/245/2023/01/vid-20221223-wa0124.mp4"][/video] [video width="848" height="480" mp4="https://aitolkun.balabakcha.kg/wp-content/uploads/sites/245/2023/01/vid-20221226-wa0093.mp4"][/video]

Мы в цифрах

50
ЖЫЛ
250
БАЛДАРДЫН САНЫ
75
БҮТҮРҮҮЧҮЛӨР (ЖЫЛЫНА)
3500
КИТЕПТЕРДИН САНЫ