Краснореченский ДОО "Ай-толкун" Ысык-Атинский район

Биз балдардын келечеги үчүн таалим тарбия берүүдөн чарчабайбыз!

Новости

1 апреля 2021года детский сад "Ай-толкун" начинает работать.Принимаем детей с 7:30 до 8:00.

Мы в цифрах

50
ЖЫЛ
250
БАЛДАРДЫН САНЫ
75
БҮТҮРҮҮЧҮЛӨР (ЖЫЛЫНА)
3500
КИТЕПТЕРДИН САНЫ